Komunikacija

Dobrodošli u svijet asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije!

Kako bi se izjednačile komunikacijske mogućnosti osoba s invaliditetom, razvijen je širok raspon niskotehnoloških i visokotehnoloških uređaja namijenjenih komunikaciji, prilagođenih jedinstvenim izazovima osoba s invaliditetom.

U nastavku istražite najčešće korištena pomagala za potpomognutu komunikaciju.

Jednostavni komunikatori

Tablet komunikatori

Communicator 5

Komunikacija pogledom

Boardmaker®

Tobii Dynavox

Grid 3

PODD softver

Smartbox