Europska unija
Zajedno do fondova EU

Naziv projekta: E-Glas d.o.o. - suradnjom do inovativnog i konkurentnog proizvoda

Naziv korisnika: E-GLAS d.o.o.

Naziv Pružatelja usluge: Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci.

Kratki opis projekta: Poduzeće E-GLAS d.o.o. iz Rijeke, Milutina Barača 62 potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli vaučera u svrhu provedbe projekta pod imenom „E-Glas d.o.o. - suradnjom do inovativnog i konkurentnog proizvoda“.

Provedba projekta financirana je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, unutar Poziva „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“, referentne oznake KK.03.2.2.03. Provedba ovog projekta omogućiti će poduzeću povećanje konkurentnosti na tržištu te općeniti rast i razvoj Društva. Navedena inovacija koja će rezultirati kao posljedični rezultat provedbe ovog projekta predstavljati će novost u ponudi poduzeća i novost na tržištu, budući da, prema istraživanju Društva, do sada na tržištu ne postoji sličan proizvod, a koji je namijenjen terapijskom radu s osobama s poremećajem iz spektra autizma što će, samim time, utjecati na konkurentnost predmetnog sektora u kojem Društvo djeluje.

Projekt se odnosi na testiranje softvera koji će se ugraditi u konačan proizvod Društva – multisenzorni NFB sustav, a koje se provodi u suradnji s odabranom znanstveno istraživačkom organizacijom – Tehničkim fakultetom Sveučilišta u Rijeci.

Ciljevi projekta: cilj projekta je testiranje/ispitivanje softvera kao dijela konačnog proizvoda Društva s ciljem razvoja konačnog proizvoda namijenjenog osobama s invaliditetom što će u konačnici utjecati na povećanje konkurentnosti Društva na predmetnom tržištu i povećanje konkurentnosti svih malih i srednjih poduzeća u sektoru u kojem Društvo djeluje.

Očekivani rezultati projekta:
- Sve aktivnosti vezane uz projekt provedene su na vrijeme;
- Testiran/ispitan softver koji će se ugraditi u konačan proizvod Društva;
- Projekt je prezentiran široj zajednici i klijentima.

- UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 137.500,00 kn
- EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 74.998,00 kn
- RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 06.09.2019. – 05.12.2019.

- KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA:
- Miroslav Vrankić
- Kontakt: +385 51 670 379
- Mail: kontakt@eglas.hr

Više informacija na  www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.