Cerebralna paraliza

Što je cerebralna paraliza?

Cerebralna paraliza (CP) je najčešći uzrok težih neuromotornih odstupanja u dječjoj dobi. Označuje skupinu trajnih, ali promjenjivih poremećaja pokreta i/ili posture i motoričkih funkcija. Uzrokovana je oštećenjem mozga do kojega je došlo tijekom trudnoće, za vrijeme i poslije poroda, odnosno prije 5. godine života.

Važno je naglasiti da cerebralna paraliza nije bolest, već trajno stanje koje se tijekom života osobe može mijenjati.

U cijelome svijetu cerebralna paraliza zahvaća 2-3.5/1000 živorođene novorođenčadi. U zadnjih 20 godina uočen je porast pojavljivanja cerebralne paralize. Iako su podaci o CP u Hrvatskoj nepotpuni, odražavaju trend kretanja u svijetu.

Simptomi cerebralne paralize mogu se kretati od jedva primjetne nezgrapnosti do teške mišićne ukočenosti koja djeci i odraslim osobama omogućuje kretanje isključivo u invalidskim kolicima.

Ono što uvelike doprinosi većoj samostalnosti u svakodnevnom životu i većim komunikacijskim mogućnostima djece i osoba s cerebralnom paralizom su asistivna tehnologija i uređaji za potpomognutu komunikaciju:

  • Communicator 5 i Grid 3 su komunikacijski softveri koji osobama s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama omogućuju komuniciranje i upravljanje okolinom te olakšavaju pristup računalu. Navedene softvere moguće je koristiti uz pomoć sklopki ili uz pomoć komunikacije pogledom.
  •  
  • Serwantess komunikator je posebno namijenjen odraslim osobama urednog intelektualnog funkcioniranja, ali s motoričkim teškoćama. Omogućuje brzu i laku komunikaciju pomoću govorne jedinice koja tekst pretvara u govor. I Serwantess komunikatorom moguće je upravljati pogledom, npr. uz pomoć uređaja Tobii PCEye Mini.

Uređaji koji osobama s motoričkim teškoćama olakšavaju pristup računalu su IntegraMouse Plus, Quha Zono, Trackball Optima i drugi.

Za djecu tu su i Clevy tipkovnica u boji i Clevy miš koji će im olakšati pristup računalu, učinkovitije korištenje računala i lakše snalaženje na tipkovnici.

 

Za više informacija slobodno nam se javite na info@eglas.hr ili nam pošaljite poruku klikom na "Pošaljite upit".