Besplatne online edukacije

 

Dobrodošli u online edukacijski centar za asistivnu tehnologiju.

U nastavku možete pronaći video lekcije putem kojih ćete:

  • steći osnovno znanje o asistivnoj tehnologiji

  • steći osnovno znanje o korištenju komunikatora u potpomognutoj komunikaciji 

  • upoznati jednostavne načine kako uz pomoć asistivne tehnologije unaprijediti kvalitetu rada s djecom i osobama s teškoćama

  • naučiti osnove rada u softveru Communicator 5

  • naučiti kako uz pomoć asistivne tehnologije olakšati korištenje računala

  • upoznati osnove rada s interaktivnom pločom i BeamZ glazbalom.

 

_______________________________________________

1. Uvod u asistivnu tehnologiju

 

2. Komunikatori i komunikacijska pomagala

 

3. Dinamički komunikatori

 

4. Zašto je važna montaža pomagala?

 

5. Tableti za touch komunikaciju

 

6. Communicator 5

 

7. Korištenje računala

 

8. Interaktivna ploča i BeamZ 

 

John Costello - Alati za potpomognutu komunikaciju

 

John Costello - Procjena djeteta i odabir komunikacijskih alata

 

Ian Bean - Kreativno korištenje tehnologije

 

E-Glas d.o.o. za inteligentne računalne sustave i asistivnu tehnologiju
Adresa: Milutina Barača 62, 51000 Rijeka, Hrvatska

Tel: 051 670 379
E-mail: info@eglas.hr

O nama

E-GLAS d.o.o. za inteligentne računalne sustave i asistivnu tehnologiju osnovan je u srpnju 2009. od grupe znanstvenika s Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

E-glas d.o.o je temeljen prvenstveno na znanju i korištenju modernih tehnologija te velikoj želji da pomažemo ljudima.

Dozvole

 

 

Pratite novosti na našoj facebook stranici.