Komercijalizacija inovativnog proizvoda SENcastle

                                                            

Zajedno do fondova EU

Naziv projekta: Komercijalizacija inovativnog proizvoda SENcastle

Naziv korisnika: E-GLAS d.o.o. 

Kratki opis projekta: Društvo E-GLAS d.o.o. iz Rijeke, potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod imenom „Komercijalizacija inovativnog proizvoda SENcastle“.

Provedba projekta financirana je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, unutar Poziva „Inovacije u S3 područjima“, referentne oznake 03.2.2.06. Provedba ovog projekta omogućiti će poduzeću povećanje konkurentnosti na tržištu te općeniti rast i razvoj Društva. U sklopu provedbe predmetnoga projekta, Društvo će inovirati organizaciju poslovanja i poslovne procese na način da se omogući uspostavljanje proizvodnje i komercijalizacija inovativnog proizvoda SENcastle. Uvesti će se poslovna funkcija proizvodnje fizičkog proizvoda SENcastle-a te će se uspostaviti poslovna funkcija logistike koja će, između ostalog obuhvaćati i postojeću nabavu i otpremu trgovačke robe. Kroz projekt će se nabaviti i oprema i softver koji su potrebni za provedbu inovacije organizacije poslovanja i poslovnih procesa Društva.

Sve navedeno omogućiti će da Društva proizvodi i plasira SENcastle na tržište vlastitim resursima.

Cilj projekta: Svrha predmetnog projekta je uspostavljanje proizvodnje i komercijalizacija inovativnog proizvoda SENcastle kroz inovaciju organizacije poslovanja i poslovnih procesa društva E-glas d.o.o.

Očekivani rezultati projekta:

-Sve aktivnosti vezane uz projekt provedene su na vrijeme;

-Novi inovativni proizvod (SENcastle) stavljen na tržište;

-Povećanje broja zaposlenih za 2 u 2023.g. u odnosu na 2018.g.;

-Povećani prihodi od prodaje za 1.000.000 kn u 2023.g. u odnosu na 2018.g.;

-Projekt je prezentiran široj zajednici i klijentima.

-UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.059.271,31 kn

-EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 975.250,21 kn

-RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 10.06.2020. – 10.06.2022.

-KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA:

-Miroslav Vrankić

-Kontakt: +385 51 670 379

-Mail: kontakt@eglas.hr

Više informacija na  www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

E – GLAS d.o.o. podržava i promiče ravnopravnost spolova, jednake mogućnosti i nediskriminaciju u bilo kojem pogledu te pristupačnost osobama s invaliditetom. U tom smislu, izjavljujemo da su sva postojeća i buduća radna mjesta u našoj organizaciji jednako namijenjena svim spolovima, manjinama te, kako zdravim, tako i osobama s (tjelesnim) invaliditetom koje su u mogućnosti obavljati zadatke u obuhvatu pojedinog radnog mjesta. Naši kriteriji zapošljavanja se prvenstveno odnose na stručnost, kompetentnost i želju za učenjem.