Alati za procjenu

 

Pomoću različitih alata za procjenu vještina upravljanja pogledom stručnjaci koji rade s djecom i odraslim osobama moći će donijeti odluku o primjerenosti korištenja upravljanja pogledom za pristup računalu i komunikaciju za svoje korisnike, ali ujedno provesti procjene i testove različitih vještina i sposobnosti.

Look to Learn je alat koji služi razvijanju vještina pristupa računalu i odabira pogledom, ali na zabavan način. Osim toga, pomoću njega moguće je analizirati praćenje pogleda i dobiti informacije o relevantnosti onoga u što je korisnik gledao i njegovom napretku.

Gaze Viewer se koristi za snimanje podataka o praćenju oka iz različitih aplikacija i pohranu tih podataka. Pomoću njega moguće je provesti različite procjene i testove, npr. za sposobnost razumijevanja, čitanje i pismenost neverbalne djece, prisjećanje, kognitivnu obradu podataka i drugo.

Eye Gaze Learning Curve sadrži 54 zabavne aktivnosti koje učitelji i terapeuti mogu koristiti kao alat za procjenu vizualnih vještina i djetetovog potencijala za korištenje upravljanja pogledom.

Saznajte više o najčešćim alatima za procjenu: Look to Learn, Gaze Viewer i Eye Gaze Learning Curve.

Eye Gaze Learning Curve

Gaze Viewer

Look to Learn