Komunikacija je sastavni dio naših života. Preko nje izražavamo naše misli, želje i potrebe, a na taj način gradimo odnose s drugima.

Osobe koje imaju komunikacijske teškoće imaju teškoće u jezičnom izražavanju i razumijevanju, ali i u socijalizaciji te im je potrebna potpomognuta komunikacija (PK). 

Budući da je sam pojam potpomognuta komunikacija još uvijek relativno nov uz njega se vežu i određena vjerovanja i stavovi koji nisu u potpunosti točni.

Ovdje ćemo prikazati neke od mitova o potpomognutoj komunikaciji kako bi dobili jasan uvid u to što je činjenica, a što je samo mit. 

Premladi za PK

Prevelike teškoće

Osnovno je dovoljno

Moždani udar i PK

Visokotehnološka PK

Pristup komunikatoru

PK je "čarobni štapić"