Story Sequencer (Pričajući raspored)

Što je Story Sequencer (Pričajući raspored)?

Story Sequencer (Pričajući raspored) je jednostavn komunikator koji služi za stvaranje priča u nizovima, školskih ili dnevnih rasporeda te drugih aktivnosti za razvoj komunikacijskih i spoznajnih vještina korisnika. Vrlo je koristan u radu s korisnicima s autizmom omogućujući vizualnu i glasovnu podršku njihovom dnevnom rasporedu i organizaciji dana.

Prijenosan je, ali isto tako ima i mogućnost da se jednostavno montira na zid i tako bude uvijek dostupan u prostoru u kojem se određena aktivnost odvija. Sastoji se od šest polja od kojih se na svako može nasnimiti poruka u trajanju od 10 sekundi. Unutar svakog polja mogu se umetnuti slike s nacrtanim znakovima ili ispisanim porukama za vizualnu podršku nasnimljenom sadržaju.

Snimanje i reprodukcija sadržaja

Na dnu pričajućeg rasporeda nalazi se gumb za namještanje načina rada. Namjestite način rada na ''REC'' i pritisnite polje na koje želite nasnimiti poruku. LED lampica i zvučni signal dat će obavijest da je snimanje počelo i da možete izreći svoju poruku. Nakon nasnimavanja željene poruke, otpustite polje pričajućeg rasporeda.

Za reprodukciju prebacite način rada u ''PLAY''. Pritiskom na željeno polje reproducirat će se nasnimljena poruka.

Pogledajte video i bolje upoznajte mogućnosti pričajućeg rasporeda!

 

Za više informacija slobodno nam se javite na info@eglas.hr ili nam pošaljite poruku klikom na "Pošaljite upit".