Senzoričke igračke

Paketi didaktičke opreme za razvijanje senzoričkih vještina

Što je senzorna integracija?

Senzorna integracija je proces primanja i obrade osjetnih informacija koje do našeg mozga dolaze iz naših osjetila, kao što su vid, sluh, dodir, okus, njuh ili kretanje. To je neurobiološka aktivnost koja mozgu omogućuje smislenu obradu osjetnih informacija s ciljem reagiranja.

Što je poremećaj senzorne integracije?

Kad mozak nije u stanju brzo, učinkovito i pravilno obraditi i organizirati tijek osjetnih informacija kako bi proizveo svrhovit odgovor, govorimo o poremećaju senzorne integracije. Iako svatko može imati manjih teškoća s obradom osjetnih informacija jer ničija senzorna integracija nije savršena, o poremećaju govorimo kad teškoće ograničavaju osobu u svakodnevnom funkcioniranju i kad joj je potrebna pomoć stručnjaka.

Što kad dijete ima poremećaj senzorne integracije?

Brojnim vježbama kod kuće roditelji mogu pomoći svom djetetu poticanjem senzorne integracije, pružajući mu vestibularne, proprioceptivne i taktilne stimulacije. Ipak, najveći napredak ostvaruje se pomoću terapije senzorne integracije koja se provodi u senzornoj sobi i koja ima za cilj unaprijediti djetetove vještine interakcije s okolinom kontroliranjem vizualnih, auditivnih, taktilnih, proprioceptivnih i vestibularnih podražaja koje dijete prima i obrađuje.

Sastavni dio svake senzorne sobe, ali i učionica, jesu i didaktičke igračke za razvoj senzornih vještina. Radi se o opremi koja učinkovito i kroz igru, razvija senzorne, motoričke i spoznajne vještine djece.

Komplet senzomotoričkih elemenata

*Na fotografiji je simbolični prikaz kompleta.

Ovaj komplet namijenjen je razvoju senzoričkih, komunikacijskih i motoričkih vještina djece. Uključuje elemente poput jednostavnih komunikatora za razvoj govorno-jezičnih vještina, drvene slagalice s auditivnom povratnom porukom, kinetičkog pijesaka za razvoj taktilnih vještina, i društvene igre za razvoj socio-emocionalnih vještina djece.

Komplet za razvijanje motoričkih vještina

*Na fotografiji je simbolični prikaz kompleta.

Komplet za razvijanje motoričkih vještina predstavlja skup opreme namijenjene razvoj vještina fine motorike i grafomotorike vaše djece ili učenika.

Uključene su terapijske škare raznih vrsta, uteg za ruku, igračke za razvoj vještina fine motorike unutar svakodnevnih vještina poput vezanja vezica na cipeli, ali i predmete za taktilnu stimulaciju poput pjene za modeliranje.

Komplet za razvijanje komunikacijskih vještina

*Na fotografiji je simbolični prikaz kompleta.

Ovaj komplet pomoći će vam u ostvarivanju komunikacijskih ciljeva s djetetom s kojim radite. Uključuje jednostavne komunikatore, slagalice s povratnom auditivnom porukom, set drvene abecede znakovnog jezika te popratne komunikacijske materijale poput komunikacijske knjige za umetanje vizualne podrške.

Komplet za razvijanje senzoričkih vještina

*Na fotografiji je simbolični prikaz kompleta.

Komplet za razvijanje senzoričkih vještina stavlja naglasak na senzoričke vještine djece. To su predmeti uz koje će djeca ili učenici s kojima radite dobiti potrebnu količinu senzorne stimulacije svih osjetila. 

Komplet za razvijanje senzoričkih vještina za slijepu i slabovidnu djecu

*Na fotografiji je simbolični prikaz kompleta.

Ovaj komplet namijenjen je djeci s oštećenjem vida. Usmjeren je na razvoj taktilnih i auditivnih, ali i vježbi vizualnih vještina. Uključuje proizvode poput kontrastnih drvenih slagalica, kinetičkog pijeska i pjene za modeliranje, jednostavnih komunikatora, taktilnog domina i pločica za učenje brajeve abecede.

 

Za više informacija slobodno nam se javite na info@eglas.hr ili nam pošaljite poruku klikom na "Pošaljite upit".