Otvorenje senzorne sobe u Osnovnoj školi "Pećine"

21. rujan 2018.

 

Senzorna soba u OŠ Pećine u Rijeci, na Odjelu za djecu s oštećenjem vida, omogućit će još kvalitetniji rad sa slijepim i slabovidnim učenicima pružajući bitne vidne, auditivne, proprioceptivne i taktilne stimulacije.

Slijepi učenici će tako kroz dodir i zvuk vježbati kompenzacijske vještine, a slabovidni polaznici OŠ Pećine i Odjela će dobiti i prostor za trening preostalih vidnih funkcija.

Učenicima, stručnjacima i učiteljima OŠ Pećine i Odjela za djecu s oštećenjem vida želimo uspješne i vesele trenutke u njihovoj novoj senzornoj sobi! 

 

Više o senzornim sobama možete saznati ovdje.

Pogledajte kratki video o senzornoj sobi u Osnovnoj školi "Pećine".

E-Glas d.o.o. za inteligentne računalne sustave i asistivnu tehnologiju
Adresa: Milutina Barača 62, 51000 Rijeka, Hrvatska

Tel: 051 670 379

E-mail: info@eglas.hr 

O nama

E-GLAS d.o.o. za inteligentne računalne sustave i asistivnu tehnologiju osnovan je u srpnju 2009. od grupe znanstvenika s Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

E-glas d.o.o je temeljen prvenstveno na znanju i korištenju modernih tehnologija te velikoj želji da pomažemo ljudima.

Pratite novosti na našoj facebook stranici.