Govorno-jezične teškoće

U poremećaje govorno-jezičnog razvoja ubrajaju se:

  • poremećaji zakašnjelog govornog razvoja (alalije, dislalije, agramatizam i poremećaji čitanja i pisanja),
  • poremećaji centralnog porijekla (verbalna apraksija, teškoće u govoru pridružene intelektualnim teškoćama, afazije i sl.),
  • ekspresivni poremećaji (npr. dizartrija),
  • poremećaji glasa (dječja promuklost, afonija, spastična disfonija i sl.),
  • reaktivni govorni poremećaji (mutizam, mucanje, brzopletost i sl.).

Djeci i osobama s govorno-jezičnim teškoćama u zadovoljavanju njihovih potreba u svakodnevnom životu može pomoći potpomognuta komunikacija. Radi se o skupu procesa uz koje osoba može unaprijediti svoje komunikacijske vještine, kako produkciju, tako i razumijevanje.

Djeca i osobe s govorno-jezičnim teškoćama mogu koristiti jednostavne komunikatore koji govor stvaraju tako da reproduciraju snimljene poruke. Primjer takvih jednostavnih komunikatora su BIGmack, Big point i GoTalk.

Primjer naprednijih komunikacijskih softvera su Communicator 5 i Grid 3 koji nude veći opseg mogućnosti u komunikaciji. Njihova instalacija na računalo ili tablet je brza i jednostavna, a moguće ih je koristiti pomoću zaslona osjetljivog na dodir, sklopke ili upravljanja pogledom.

Za djecu s poremećajima čitanja i pisanja odlični su Clevy tipkovnica i softver ABC Maestro.

ABC Maestro primarno je namijenjen djeci s teškoćama koja uče čitati, pisati i koristiti tipkovnicu, ali mogu ga koristiti sva djeca koja tek upoznaju slova i brojeve. Savršeno odgovara i Clevy tipkovnici koja je prilagođena djeci s disleksijom.

 

Za više informacija slobodno nam se javite na info@eglas.hr ili nam pošaljite poruku klikom na "Pošaljite upit".

 

E-Glas d.o.o. za inteligentne računalne sustave i asistivnu tehnologiju
Adresa: Milutina Barača 62, 51000 Rijeka, Hrvatska

Tel: 051 670 379

E-mail: info@eglas.hr 

O nama

E-GLAS d.o.o. za inteligentne računalne sustave i asistivnu tehnologiju osnovan je u srpnju 2009. od grupe znanstvenika s Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

E-glas d.o.o je temeljen prvenstveno na znanju i korištenju modernih tehnologija te velikoj želji da pomažemo ljudima.

Pratite novosti na našoj facebook stranici.

E-Glas d.o.o. za inteligentne računalne sustave i asistivnu tehnologiju
Adresa: Milutina Barača 62, 51000 Rijeka, Hrvatska

Tel: 051 670 379
E-mail: info@eglas.hr

O nama

E-GLAS d.o.o. za inteligentne računalne sustave i asistivnu tehnologiju osnovan je u srpnju 2009. od grupe znanstvenika s Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

E-glas d.o.o je temeljen prvenstveno na znanju i korištenju modernih tehnologija te velikoj želji da pomažemo ljudima.

Dozvole

 

Pratite novosti na našoj facebook stranici.

0